Så lyckas du med din serve

Det kan vara svårt att få till en bra och låg backhand serve något vi lär oss i dagens klipp.